Cáp đồng trục

Tvptelecom cung cấp, buôn bán và phân phối các loại cáp đồng trục liền nguồn, mảnh như RG59, RG6 tiêu chuẩn chất lượng.

Tư Vấn Trực Tuyến